Vores opfordring - Skovens bryg

Vores opfordring

Skovlyst Production A/S er af den opfattelse, at vores brands/varemærker er beregnet til forbrugernes forfriskning og nydelse. De bør indtages forsvarligt, og misbrug skal undgås.

For nærmere regler henvises der til https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188880 (markedsføringsloven) samt Alkoholreklamenævnet https://alkoholreklamenaevnet.dk/retningslinjerne/regelsaettet/.

Vores ansvar

Selvom vi håber, at vores webside vil være af interesse for brugerne, udelukker vi i den udstrækning, det er tilladt ved lov, alle udtrykkelige eller underforståede betingelser, garantier og erklæringer eller andre vilkår, som måtte gælde for vores webside. Vi kan ikke holdes ansvarlig over for nogen som helst bruger, hverken i henhold til kontrakt, pga. skadevoldende handling (herunder forsømmelse), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde for tab eller skade, selvom det måtte være påregneligt, der er opstået som følge af eller i forbindelse med:

- brug af, eller manglende brug af, vores webside, eller

- brug af eller lid til indhold, der vises på vores webside.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret genial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsretligt beskyttet materiale på grund af din brug af vores webside eller på grund af din download af eventuelt indhold på den eller på enhver webside, der er linket dertil.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på websider, der er linket til vores webside. Sådanne links bør ikke fortolkes som godkendelse af os af de pågældende linkede websider. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, hvis det ville være ulovligt at gøre dette.

Skovlyst

er du 18 eller ældre?

Du skal verificere, at du er 18 år eller ældre samt acceptere vores privatlivspolitik for at komme ind på dette websted.