Privatlivspolitik - Skovens bryg

Privatlivspolitik

Skovlyst Production A/S forstår, at det er meget vigtigt, at dine personoplysninger behandles på en sikker måde, og vi er forpligtet til at overholde reglerne for beskyttelse og behandling af dine personoplysninger.

Af denne privatlivspolitik fremgår, hvordan Skovlyst Production A/S anvender dine personoplysninger, og hvilke foranstaltninger der er iværksat for at beskytte og behandle oplysningerne på en sikker måde.

Denne privatlivspolitik gælder for dig, hvis du køber produkter, ydes tjenester fra os, deltager i vores arrangementer eller kampagner, herunder besøger vores websider eller interagerer med os via sociale medier. 

Brug et øjeblik på at læse vores privatlivs politik, samt alle andre dokumenter der henvises til deri, hvis du besøger en af vores websider. Hvis du allerede er kunde hos os, kan det af din skriftlige aftale med os fremgå, hvordan vi anvender dine personoplysninger.  Yderligere meddelelser, som fremhæver særlig brug vi ønsker at gøre af dine personoplysninger, samt mulighed for at vælge eller fravælge særlig brug kan også gives, når vi indsamler personoplysninger fra dig.

Denne privatlivspolitik indeholder en beskrivelse af vores praksis vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger og dækker følgende områder:

1. Hvilke personoplysninger vi indsamler

2. Hvad vi gør med dine personoplysninger

3. Hvordan vi anvender cookies

4. Din brug af chatrum, opslagstavler eller andre interaktive fora

5. Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

6. Dine rettigheder og kontakt til os

7. Opdateringer af denne politik 

1. Hvilke personoplysninger vi indsamler

Vi indsamler og behandler nogle af eller alle nedenstående personoplysninger:

Oplysninger om dig: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, brug af sociale medier, køn, fødselsdato eller billede, oplysninger om din arbejdsgiver og din stilling eller andet angivet nedenfor.

Oplysninger om tidligere transaktioner og køb: oplysninger om køb og andre transaktioner, du har foretaget, herunder via vores websider eller andre kanaler, herunder leveringsadresse og oplysninger om de købte produkter.

Betalingsoplysninger: betalingsoplysninger i forbindelse med køb af vores produkter og tjenester, såsom kredit-/betalingskortnummer og udløbsdato.

Oplysninger vi indsamler om din deltagelse i vores kampagner og konkurrencer eller deltagelse i vores arrangementer:oplysninger givet i dit ansøgningsskema, optagelser du eller vi har lavet, oplysninger om dine besøgende i forbindelse med kampagner og konkurrencer, du har deltaget i eller vundet, eller andre oplysninger vedrørende din deltagelse i arrangementer, herunder eventuelle fødevarer man skal være opmærksom på samt assistance til at komme til og fra stedet, som du måtte have behov for.

Oplysninger om din interesser: [oplysninger om hobbyer eller aktiviteter, du deltager i], [oplysninger om dine personlige interesser] eller [ANDRE OPLYSNINGER].

Oplysninger om marketingpræferencer: oplysninger om dine præferencer i forhold til marketing og kommunikation samt oplysninger vi indsamler for at hjælpe os med at finde ud af, hvilke produkter og tjenester du kunne være interesseret i.

Oplysninger om din brug af vores chatrum, opslagstavler, sociale mediesider eller andre interaktive fora: herunder eventuelle kommentarer, billeder, videoer eller andre oplysninger, som du lægger op på nettet.

Oplysninger fra undersøgelser: din besvarelser på markedsundersøgelser, som vi foretager.

Vores korrespondance med dig: herunder eventuel feedback, klager og bemærkninger fra dig ved telefonisk henvendelse, e-mail eller sociale medier eller registreret online, skriftlig eller personlig korrespondance samt kontakt mellem os. Hvis du har kommunikeret med os telefonisk, indsamler vi oplysninger om det telefonnummer, der er benyttet til at kontakte os samt alle oplysninger, der er indhentet via optagelse af opkald.

Økonomiske oplysninger og bekæmpelse af svindel: oplysninger om din økonomiske situation, kreditværdighed eller oplysninger om eventuelle kriminelle eller svigagtige forhold, som videregives af dig eller tredjeparter.

Tekniske oplysninger: herunder IP-adresse, der er anvendt til at oprette forbindelse mellem din computer og internettet, eller dine login-oplysninger, browsertype og version, tidszone, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform.

Oplysninger om dine besøg på vores websider: herunder komplet URL, clickstream til, via og fra vores websider (inklusiv dato og klokkeslæt), [produkter du har kigget på eller søgt efter], sider du har besøgt, svartider på siden, overførselsfejl, varigheden af besøgene på bestemte sider, oplysninger om interaktion på siden (såsom rulning, klik og mouse-overs) samt de metoder, der anvendes til at forlade siden.

Kilder til personoplysninger

Vi indsamler mange af dine personoplysninger direkte fra dig eller via din interaktion med os, vores websider eller sociale mediesider.  Vi kan også modtage dine personoplysninger fra andre kilder, herunder samarbejdspartnere, underleverandører i forbindelse med tekniske, betalings- og leveringstjenester, annoncenetværk, leverandører af analyseværktøjer, søgemaskineudbydere, kreditoplysningsbureauer, svindelovervågningsdatabaser og andre tredjepartsdatabaser, herunder sanktionslister, virksomhedsoplysninger og undersøgelsesværktøjer.

Følsomme personoplysninger

I henhold til databeskyttelseslovgivningen er der visse kategorier af personoplysninger, der betragtes som værende særligt følsomme, og kræver derfor yderligere beskyttelse. Disse kategorier omfatter oplysninger om helbred, race eller etnisk baggrund, politisk og religiøs overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller seksuel orientering samt genetiske og biometriske data. Oplysninger om tidligere straffe og strafbare forhold betragtes også som følsomme i henhold til europæisk databeskyttelseslov.

I særlige tilfælde indsamler og behandler vi disse følsomme personoplysninger, f.eks. når vi behandler forespørgsler om lægehjælp eller assistance til at komme til og fra steder eller hvis der er særlige behov i forbindelse med fødevarer vi skal være opmærksomme på til et arrangement, hvilket kan betyde videregivelse af oplysninger om din religiøse overbevisning, f.eks. halal eller kosher, eller hvis vi foretager særlige baggrundstjek af dig, hvilket kan afsløre, at du er tidligere straffet.  Vi behandler disse følsomme personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder som nærmere beskrevet i afsnittet “Hvad vi gør med dine personoplysninger” nedenfor.

2. Hvad vi gør med dine personoplysninger

I henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning (europæisk databeskyttelseslovgivning) skal vi undersøge og informere dig om retsgrundlaget eller “årsagen” til vores brug af dine personoplysninger.  For hver af nedenstående former for brug beskriver vi til hvilket formål vi anvender og videregiver disse og på hvilket grundlag vi støtter vores brug.  En forklaring på hver af grundene kan findes nedenfor.

Afhængigt af hvordan du interagerer med Skovlyst, anvender vi dine personoplysninger til følgende formål:

Til at levere og administrere produkter og tjenester, du har anmodet om: For at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler, der er indgået mellem dig og os, herunder sørge for levering, behandle eller annullere ordrer, give dig oplysninger, produkterne eller tjenesterne, som du bestiller hos os, samt oplyse dig om ændringer i forhold til vores produkter og tjenester.

Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakt, legitime interesser (for at gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser og levere produkter og tjenester til dig eller oplyse dig om ændringer i forhold til vores produkter og tjenester). 

Til at kommunikere effektivt med dig: For at besvare dine spørgsmål, kommentarer, klager eller andre former for henvendelser, herunder eventuelle forespørgsler i forhold til vores produkter.

Retsgrundlag: Legitime interesser (for at gøre det muligt for os at kontakte dig og levere produkter og tjenester til dig), retskrav

Til at overvåge aktiviteter og registrere vores korrespondance med dig:For at overvåge vores kommunikation med dig, herunder sikre servicekvalitet, overholdelse af procedurer og til trænings- og uddannelsesmæssige formål.

Retsgrundlag: legitime interesser (for at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester)

Til at levere marketingmateriale til dig: For at give dig information via [alm. post, e-mail, telefon, sms, annoncer på internettet eller sociale medier] om produkter og tjenester, som vi tilbyder, hvis disse produkter eller tjenester svarer til dem, du allerede har købt eller forespurgt om, eller hvis du har accepteret at blive kontaktet til disse formål. [Vi kan desuden anvende dine oplysninger til markedsføring af udvalgte samarbejdspartneres produkter og tjenester. Hvis det er krævet ved lov, vil vi bede om dit samtykke, når vi indsamler dine oplysninger, til at foretage disse former for markedsføring. Vi giver mulighed for at framelde eller afmelde yderligere meddelelser om elektronisk markedsføring, som sendes til dig, eller du k an til enhver tid fravælge at blive kontaktet af os via de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor.

Retsgrundlag: Samtykke, legitime interesser (for at holde dig opdateret om nyheder i forbindelse med vores produkter og tjenester) 

Til at forstå vores kunder samt udvikle og tilpasse vores produkter og tjenester: Vi kan analysere de personoplysninger, vi er i besiddelse af, til at måle eller forstå effekten af de annoncer, vi viser dig og andre samt til at levere relevante annoncer til dig.  Vi kan rapportere samlede oplysninger til vores annoncører og komme med forslag og anbefalinger til dig, vores kunder og besøgende på vores websider om produkter eller tjenester, der måtte interessere dig eller dem.

Retsgrundlag: Legitime interesser (for at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester, give os mulighed for at forbedre vores produkter og tjenester, samt tilbyde dig indhold og tjenester på vores websider) 

Til at afholde vores kampagner og konkurrencer: Når du deltager i kampagner og konkurrencer, til at afholde disse kampagner og konkurrencer, herunder til at kontakte dig, hvis du har vundet. Hvis du vinder en præmie, kan vi i henhold til national ret gøre dine personoplysninger og dine besøgendes personoplysninger tilgængelige på vores websider og sociale mediesider samt i pressemeddelelser.  Vi kan desuden gøre disse oplysninger tilgængelige for tredjeparter, der måtte have brug for disse oplysninger for at kunne meddele vindere af præmier.

Til at afholde vores arrangementer: Hvis du deltager i et arrangement eller på anden måde er støttet af os, kan vi anvende dine personoplysninger, herunder behov for særlig kost, sundhedsoplysninger og assistance til at komme til og fra stedet, i forbindelse med afholdelse af arrangementet.

Retsgrundlag: Legitime interesser (for at give os mulighed for at afholde vores arrangementer, og til at tilgodese og imødekomme dine særlige præferencer og behov i forbindelse med vores arrangementer), udtrykkeligt samtykke (hvis påkrævet)

I relation til at forebygge svig: Vi og andre organisationer kan tilgå og anvende bestemte oplysninger for at forebygge svig som til enhver tid måtte kræves af gældende love og regler samt bedste praksis. Hvis der opgives falske eller urigtige oplysninger og svig konstateres eller mistænkes, kan oplysninger videregives til instanser til forebyggelse af svig eller andre kontorer og kan opbevares af os eller dem.  

Retsgrundlag: Juridiske forpligtelser, legitime interesser (for at sikre, at du er omfattet af vores godkendte risikoprofil og til at hjælpe med at forebygge kriminalitet og svig), vigtige samfundsinteresser

Til at foretage baggrundstjek af dig, såsom KYC og kreditundersøgelser: Hvis du er kunde eller potentiel kunde, kan vi anvende dine personoplysninger til at foretage visse undersøgelser af dine forhold (og eller din virksomhed). I forbindelse hermed kan vi videregive dine oplysninger til de relevante myndigheder, herunder kreditoplysningsbureauer, statslige instanser samt instanser til forebyggelse af svig. Retshåndhævende myndigheder kan få adgang til og anvende disse oplysninger. Vi, og andre instanser der tilgår og anvender oplysninger, som er registreret hos sådanne instanser, kan gøre dette fra andre lande end det land, hvor du er bosiddende.

Retsgrundlag: Juridisk forpligtelse, retskrav, vigtige samfundsinteresser, legitime interesser (til at bistå med forebyggelse af kriminalitet og svig)

Til at forbedre og administrere vores websider og sikre, at indhold er relevant:  For at sikre at kun voksne over en bestemt alder til at måtte drikke alkohol læser og besøger vores websider, for at forbedre vores websider og sikre, at indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din computer, for at administrere vores websider og for intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse [(inklusiv trafikdataanalyse)], afprøvning og undersøgelse, statistiske og undersøgelsesmæssige formål, for at give dig lov til at deltage i/tilmelde dig interaktive funktioner i relation til vores tjeneste, som led i vores bestræbelser på at sikre vores websider, for at sikre at indhold fra vores websider præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed, hvilket kan omfatte videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere, serviceudbydere og analyse- og søgemaskineudbydere.

Retsgrundlag: Legitime interesser (for at give os mulighed for at administrere vores websider og tilbyde indhold og tjenester til dig på vores websider), juridisk forpligtelse

Til at omstrukturere og ændre vores forretning: Hvis vi: (i) er genstand for forhandlinger vedrørende salg af vores virksomhed eller en del deraf til tredjepart, (ii) bliver solgt til tredjepart, eller (iii) undergår en omstrukturering, er vi nødt til at overføre nogle eller alle vores personoplysninger til den pågældende tredjepart (eller dennes rådgivere) som led i eventuelle due diligence processer med henblik på at analysere eventuelle afhændelser eller omstruktureringer. Vi kan også være nødt til at overføre dine personoplysninger til vedkommende omstrukturerede enhed eller tredjepart efter afhændelsen eller omstrukturering, som de kan anvende til samme formål, som fremgår af denne privatlivspolitik.

Retsgrundlag: Legitime interesser (for at vi kan ændre vores forretning), juridisk forpligtelse

Til at overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser: Vi kan behandle dine personoplysninger for at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, hvilket eventuelt kan omfatte videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter, herunder forsikringsselskaber, domstolene og/eller tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med undersøgelser, retslige skridt eller efterforskning foretaget af disse overalt i verden, eller hvor de måtte være tvunget dertil.

Retsgrundlag: Juridiske forpligtelser, retskrav, legitime interesser (for at samarbejde med politi og andre myndigheder)

Hvis du har spørgsmål om de retsgrundlag vi påberåber os, bedes du kontakte os via de oplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor.

Videregivelse af dine oplysninger

Udover ovenstående tredjeparter kan vi også videregive dine personoplysninger til alle selskaber i vores koncern, dvs. vores datterselskaber, vores moderselskab og dets datterselskaber, som kan anvende dem til alle de formål, som er beskrevet ovenfor.  Vi deler også dine personoplysninger med tredjeparters serviceudbydere (såsom udbydere af marketing, it eller administrative tjenester) som kan behandle oplysningerne på vores vegne til de formål, som er beskrevet ovenfor.

Vi videregiver ikke oplysninger om identificerbare personer til vores annoncører, men vi kan videregive aggregerede oplysninger til dem om vores brugere (f.eks. kan vi oplyse dem, at 500 mænd under 30 år har klikket på deres annonce den og den dag). Vi kan desuden bruge disse aggregerede oplysninger til at bistå annoncører med at nå ud til den type modtagere, de ønsker at målrette deres annonce mod (f.eks. kvinder som bor et bestemt sted). Vi kan gøre brug af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig for at imødekomme vores annoncørers ønsker ved at vise deres annonce til denne målgruppe.

 

Skovlyst

er du 18 eller ældre?

Du skal verificere, at du er 18 år eller ældre samt acceptere vores privatlivspolitik for at komme ind på dette websted.